28 Ekim 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31642

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Ankara İli Pursaklar Belediye Başkanlığından:

 

Batman Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Milli Eğitim Bakanlığından:

 

Milli Savunma Bakanlığından:

 

Sağlık Bakanlığından:

 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumundan:

 

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: