26 Ekim 2021 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31640

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Milli Eğitim Bakanlığından:

 

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden:

 

İstanbul Galata Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

 

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Ege Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: