22 Ekim 2021 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31636

YARGI İLÂNLARI

İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesinden:

 

Edirne 8. Asliye Ceza Mahkemesinden:

 

Yargıtay 8. Ceza Dairesi Başkanlığından:

 

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: