21 Ekim 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31635

YARGI İLÂNLARI

Hatay 4. Asliye Ceza Mahkemesinden:

 

Kırklareli 2. Asliye Ceza Mahkemesinden:

 

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: