19 Ekim 2021 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31633

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Adalet Bakanlığından:

 

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

 

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından:

 

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

 

Batman Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Samsun Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: