19 Ekim 2021 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31633

YARGI İLÂNLARI

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından:

 

İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesinden:

 

Ankara 12. Asliye Ceza Mahkemesinden: