17 Ekim 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31631

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Adalet Bakanlığı Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

 

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: