12 Ekim 2021 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31626

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 

Milli Eğitim Bakanlığından:

 

İSPARK-İstanbul Otopark İşletmeleri Tic. A.Ş.’den:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Adalet Bakanlığından:

 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: