12 Ekim 2021 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31626

YARGI İLÂNLARI

Yargıtay 8. Ceza Dairesi Başkanlığından:

 

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından:

 

Uşak 4. Asliye Ceza Mahkemesinden:

 

Sivas 6. Asliye Ceza Mahkemesinden:

 

Hatay 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:

 

Ankara 40. Asliye Ceza Mahkemesinden:

 

Çubuk 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: