9 Ekim 2021 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31623

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Gençlik ve Spor Bakanlığından:

 

Milli Eğitim Bakanlığından:

 

Adalet Bakanlığından:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Burdur İli Tefenni Belediye Başkanlığından:

 

İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Sayıştay Başkanlığından:

 

Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: