7 Ekim 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31621

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Gençlik ve Spor Bakanlığından:

 

İçişleri Bakanlığından:

 

Adalet Bakanlığından:

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığından:

 

Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

 

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünden:

 

Rekabet Kurumundan:

 

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

 

Adıyaman İli Samsat Belediye Başkanlığından:

 

Burdur İli Tefenni Belediye Başkanlığından:

 

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: