6 Ekim 2021 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31620

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Sağlık Bakanlığından:

 

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığından:

 

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden: