4 Ekim 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31618

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

ARAÇLAR SATILACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı Koordinasyon ve İşletme Müdürlüğünden:

 

YÜKSEK BELLEKLİ VE YÜKSEK ÇEKİRDEKLİ SUNUCU SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

 

OTOKOPİ KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

 

GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığından: