3 Ekim 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31617

YARGI İLÂNLARI

Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:

 

İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesinden:

 

Göksun Asliye Ceza Mahkemesinden:

 

Yargıtay 8. Ceza Dairesi Başkanlığından: