30 Eylül 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31614

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Milli Savunma Bakanlığından:

 

Sağlık Bakanlığından:

 

Adalet Bakanlığından:

 

Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

 

Ankara İli Pursaklar Belediye Başkanlığından:

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden:

 

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: