29 Eylül 2021 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31613

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İçişleri Bakanlığından:

 

Milli Eğitim Bakanlığından:

 

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Antalya AKEV Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: