26 Eylül 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31610

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

ŞEKER AMBARI TAHMİL TAHLİYE VE AMBALAJLAMADA ELAMAN ÇALIŞTIRILMASI İŞİ HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Kars Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

 

ÜRETİME DESTEK HİZMETLERİNDE ELEMAN ÇALIŞTIRILMASI HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Kars Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

 

TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR

Karayolları 12. Bölge Müdürlüğünden (Erzurum):

 

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Kütahya Belediye Başkanlığından: