23 Eylül 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31607

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığından:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Milli Savunma Bakanlığından:

 

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Biruni Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: