16 Eylül 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31600

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığından:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

 

Milli Savunma Bakanlığından:

 

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

 

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Başkanlığından:

 

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: