15 Eylül 2021 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31599

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Sağlık Bakanlığından: 

 

İçişleri Bakanlığından:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:

 

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: