14 Eylül 2021 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31598

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Sağlık Bakanlığından: 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

 

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden:

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Çağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Galata Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden (ÇOMÜ):

 

Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: