9 Eylül 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31593

YARGI İLÂNLARI

Kütahya 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:

 

Ankara 13. Asliye Ceza Mahkemesinden:

 

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığından:

 

Konya 8. Asliye Ceza Mahkemesinden:

 

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: