5 Eylül 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31589

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğünden: