1 Eylül 2021 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31585

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Başkanlığından:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden:

 

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

 

Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığından:

 

Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Karayolları Genel Müdürlüğünden:

 

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: