1 Eylül 2021 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31585

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

KALİTE KONTROL-PANCAR ANALİZ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

 

TADİLAT VE ONARIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türk Kızılay Genel Müdürlüğünden:

 

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (CONSULTING SERVICES – FIRMS SELECTION-QCBS)

Republic of Turkey Ministry of Environment and Urbanisation (MOEU) General Directorate of Construction Affairs (GDCA):

 

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:

 

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Kayseri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünden: