21 Ağustos 2021 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31575

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığından:

 

İçişleri Bakanlığından:

 

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Adalet Bakanlığından:

 

Adalet Bakanlığı Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden:

 

Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: