20 Ağustos 2021 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31574

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığından:

 

Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Sağlık Bakanlığından: 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

 

Milli Eğitim Bakanlığından:

 

Milli Savunma Bakanlığından:

 

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığından:

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

 

Ardahan Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden:

 

Ufuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: