19 Ağustos 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31573

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Adalet Bakanlığından: 

 

İçişleri Bakanlığı YİKOB Dairesi Başkanlığından: 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

 

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden: 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

 

Milli Savunma Bakanlığından:

 

Ufuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Adalet Bakanlığı Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden:

 

Ankara İli Etimesgut Belediye Başkanlığından:

 

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Başkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

TED Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: