17 Ağustos 2021 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31571

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

İçişleri Bakanlığından:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Adalet Bakanlığından:

 

Kütahya İli Gediz Belediye Başkanlığından:

 

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:

 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden: