12 Ağustos 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31566

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Adalet Bakanlığından:

 

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: