4 Ağustos 2021 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31558

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Ankara İli Yenimahalle Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığından:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan:

 

Koç Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Danıştay Başkanlığından:

 

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Işık Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Sabancı Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden: