3 Ağustos 2021 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31557

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İçişleri Bakanlığından:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

İsttelkom İstanbul Elektronik Haberleşme ve Altyapı Hiz. San. ve Tic. A.Ş.den:

 

Milli Savunma Bakanlığından:

 

Biruni Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: