1 Ağustos 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31555

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Kocaeli İli Gölcük Belediye Başkanlığından:

 

YAŞ PANCAR POSASININ PAKETLENMESİ HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Malatya Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

 

MADEN DİREĞİ NAKLİ HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: