30 Temmuz 2021 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31553

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

İçişleri Bakanlığı YİKOB Dairesi Başkanlığından:

 

Milli Savunma Bakanlığından:

 

Sağlık Bakanlığından:

 

Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

 

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kayseri Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Adalet Bakanlığından:

 

Adalet Bakanlığı Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden:

 

Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Ankara İli Etimesgut Belediye Başkanlığından:

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Ege Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: