28 Temmuz 2021 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31551

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Millî Savunma Bakanlığından:

 

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Rektörlüğünden:

 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: