18 Temmuz 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31545

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Batman Belediye Başkanlığından:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Yaşar Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: