17 Temmuz 2021 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31544

YARGI İLÂNLARI

Yargıtay 8. Ceza Dairesi Başkanlığından:

 

Danıştay Beşinci Daire Başkanlığından: