14 Temmuz 2021 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31541

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

 

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Ankara İli Etimesgut Belediye Başkanlığından:

 

Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

 

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

 

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: