14 Temmuz 2021 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31541

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

 

İPTAL İLANI

Ankara İli Altındağ Belediye Başkanlığından:

 

TAHMİL/TAHLİYE İŞÇİLİK HİZMETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğünden:

 

TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Giresun Belediye Başkanlığından:

 

TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR

Ankara Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

 

HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

 

ZİRAAT MÜHENDİSİ ÇALIŞTIRILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

 

YAZILIM TABANLI GENİŞ ALAN AĞI (SD-WAN) SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

 

4 ADET BÜTÜNLEŞİK SUNUCU SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

 

BÜTÜNLEŞİK UYGULAMA GÜVENLİK DUVARI VE GÜVENLİK DUVARI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

 

ÇİFT KİRİŞLİ KÖPRÜLÜ VİNÇ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

 

YER ALTI TELSİZ HABERLEŞME KABLOSU (1 KALEM) ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

 

TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Eskişehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünden:

 

JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Sakarya Valiliği Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığından:

 

MÜBADELE İLANI

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğünden:

 

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Kütahya Belediye Başkanlığından:

 

YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:

 

YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:

 

YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:

 

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

 

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Gaziantep Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden (Milli Emlak Müdürlüğü):

 

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:

 

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

 

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Nevşehir İli Kozaklı Belediye Başkanlığından: