9 Temmuz 2021 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31536

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Adalet Bakanlığından:

 

Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İçişleri Bakanlığından:

 

Sağlık Bakanlığından:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

 

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

 

Çanakkale Belediye Başkanlığından:

 

Konya İli Karapınar Belediye Başkanlığından:

 

Konya İli Selçuklu Belediye Başkanlığından:

 

Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

 

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: