9 Temmuz 2021 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31536

YARGI İLÂNLARI

İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesinden:

 

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: