8 Temmuz 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31535

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Tarım ve Orman Bakanlığından:

 

Beykoz Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Işık Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: