6 Temmuz 2021 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31533

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Adalet Bakanlığından:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

İstanbul Asfalt Fabrikaları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden:

 

Milli Savunma Bakanlığından:

 

Tarım ve Orman Bakanlığından:

 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Adalet Bakanlığı Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

 

Danıştay Başkanlığından:

 

İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Ticaret Bakanlığından:

 

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: