4 Temmuz 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31531

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Çorum İli Bayat Belediye Başkanlığından:

 

Konya İli Altınekin Belediye Başkanlığından:

 

Yozgat İli Çayıralan Belediye Başkanlığından:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: