3 Temmuz 2021 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31530

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

İçişleri Bakanlığından:

 

İçişleri Bakanlığı YİKOB Dairesi Başkanlığından:

 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:

 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: