29 Haziran 2021 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31526

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Gençlik ve Spor Bakanlığından:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

 

Ankara İli Çankaya Belediye Başkanlığından:

 

Sakarya İli Karasu Belediye Başkanlığından:

 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: