22 Haziran 2021 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31519

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

İçişleri Bakanlığından:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

 

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Amasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: