20 Haziran 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31517

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

VAKUMLU TİP DEVRE KESİCİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

 

ÖN YETERLİLİK İLANI

Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünden:

 

TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Bitlis İli İl Encümen Başkanlığından: