18 Haziran 2021 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31515

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığından:

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

 

İçişleri Bakanlığından:

 

Sağlık Bakanlığından:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığından:

 

Adalet Bakanlığı Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden:

 

Ankara Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Hakkari Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden: 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: