17 Haziran 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31514

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Sağlık Bakanlığından:

 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

 

Ankara İli Pursaklar Belediye Başkanlığından:

 

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

 

Diyarbakır İli Eğil Belediye Başkanlığından:

 

Kütahya İli Gediz Belediye Başkanlığından:

 

Niğde İli Yıldıztepe Belediye Başkanlığından:

 

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Harran Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Işık Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: